Skip links

ما در تمام مراحل عضویت، تکمیل اطلاعات، اطلاع رسانی و آموزش سیستم ایران هوشمند من در کنار شما هستیم. یکی از بسته های حمایتی زیر را انتخاب نمایید:

۴۵هزار تومان/سال

پکیج پیدایش: ثبت نام اولیه و یکجا با ما تکمیل اطلاعات با شما.
 • انجام عضویت شما در کلیه سامانه ها
 • مشاوره تکمیل اطلاعات توسط خودتان
 • کارت عضویت دیجیتال ایران هوشمند

۱۹۵هزار تومان/سال

پکیج عضویت ویژه: انجام کلیه امور ثبت نامی شما توسط کارشناسان ما
 • بدون نیاز به دانش خاص اینترنتی
 • ثبت پروفایل و تخصص در مشاور باما
 • ثبت اثر آموزشی شما در استادباما
 • ثبت اطلاعات شغلی شما در یابنده
 • ثبت رزومه در کاریابی (جویای کار)
 • ثبت رزومه در کاریابی (کارفرمایان)
 • کارت عضویت دیجیتال و فیزیکی
 • مشاور راهنمای اختصاصی
 • پشتیبانی آنلاین و تلفنی

۹۵هزار تومان/سال

پکیج عضویت راهنما: انجام امور ثبت نامی شما توسط کارشناسان ما
 • بدون نیاز به دانش خاص اینترنتی
 • ثبت پروفایل و تخصص در مشاور باما
 • ثبت اطلاعات شغلی شما در یابنده
 • ثبت رزومه در کاریابی (جویای کار)
 • ثبت رزومه در کاریابی (کارفرمایان)
 • کارت عضویت دیجیتال و فیزیکی