Skip links
 • برگزاری آزمون برای کارمندان شما
 • برگزاری آزمون برای دانش آموزان شما
 • امکان اخذ مدرک دیجیتال در پایان آزمون
 • گسترش بی نهایت آزمون ها تا هدف ۱۰ هزار آزمون
 • برگزاری آزمون سفارشی به درخواست شما
 • ثبت نام آسان زیر ۱ دقیقه
 • انواع سوالات با متد چهارگزینه ای و سایر متدها
 • نمایش تصادفی سوالات
 • نمایش کارنامه و رتبه بندی آزمون دهندگان
 • امکان درخواست سایر مدارک در صورت قبولی
 • امکان تکرار آزمون تا سه بار فقط با یک بار پرداخت

هم اکنون وارد سایت اختصاصی پروژه آزمون باما شوید.